Video

Hvordan kan jeg stoppe deling av et dokument?

Om du har delt et dokument enten med vilje eller med en feiltakelse delt med feil personer kan du raskt stoppe delingen av dokumentet. Se denne Mixen for hvordan dette gjøres.