Opprett med hurtigtaster i Outlook

Opprett med hurtigtaster i Outlook. Om du bruker Outlook regelmessig oppretter du sikkert ny elementer ofte, om det er en ny mail, oppgaver eller møteinvitasjon. Ta i bruk hurtigtaster for å bli enda mer effektiv når du arbeider i Outlook. Her er seks hurtigtaster for oppretting av ulikt innhold.

Continue reading

Grunnleggende navigering med hurtigtaster i Outlook

Outlook er organisert i følgende visninger: e-post, kalender, kontakter, oppgaver og notater. For å spare tid kan det være lurt å bruke hurtigtaster for rask navigasjon mellom de ulike visningene. Her lærer du hvilke hurtigtaster du kan bruke til grunnleggende navigering i Outlook.

Continue reading

Få et overblikk over tilgangstaster

Du kan bruke tilgangstaster og hurtigtaster for å effektivisere arbeidet og spare tid, men dette er også kjekt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan, eller har vansker, med å ta i bruk en datamus. Om du for eksempel har elever i klassen som er avhengig av å bruke tastaturet, eller du selv ønsker å kunne bruke tilgangstaster ved behov, vil du få en innføring i dette innlegget.

Continue reading