Kontroller tilgjengelighet i et dokument


I følge Dysleksi Norge mener forskere at 5-10 % av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, altså dysleksi. Videre har omlag 180 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede og mer enn tusen nordmenn er helt blinde (Norges Blindeforbund). Du kan være med på å ta ansvar for å inkludere mennesker med synshemninger ved å kontrollere tilgjengelighet i et dokument. På samme måte som en stavekontroll varsler deg om mulige stavefeil, varsler Tilgjengelighetskontroll i Word, Excel og PowerPoint deg om bestemte tilgjengelighetsproblemer i Office-filen, slik at du kan løse problemer som kan forhindre personer med funksjonshemninger i å lese og forstå innholdet.

Kontroller tilgjengelighet i et Word dokument

Trykk på Fil, øverst til venstre på båndet.
Under Informasjon trykker du på Undersøk dokument.
Velg deretter Kontroller tilgjengelighet.

Tilgjengelighetskontroll

Nå vil du automatisk komme tilbake til dokumentet du arbeider med, og nå får du kontrollresultatene vist i oppgaveruten til høyre. Du kan nå trykke på hvert enkelt problem for å vise instruksjoner til hvordan du kan gjøre endringer. Når du har gjennomgått listen og fikset opp dokumentet ditt, vil listen være tom, som vist på bildet.

Tilgjengelighetskontroll - ok

Nå kan du være trygg på at mennesker med ulike funksjonshemninger lettere vil kunne forstå innholdet i dokumentet ditt.

Lær mer om Tilgjengelighetskontroll

Tilgjengelighetskontroll kontrollerer filen mot mulige problemer som brukere med funksjonshemninger kan støte på i filen. Hvert problem klassifiseres som Feil, Advarsel eller Tips.

  • En feil betyr at du har innhold som gjør filen svært vanskelig eller umulig å forstå for personer med funksjonshemninger.
  • En advarsel vil si at det finnes innhold som i de fleste, men ikke alle, tilfeller gjør en fil vanskelig å forstå for personer med funksjonshemninger.
  • Et tips vil si at personer med funksjonshemninger vil forstå innholdet i dokumentet ditt, men at det finnes andre måter å organisere innholdet på som gjør at de får en bedre opplevelse.

Å løse enkelte problemer kan bety at du må endre, reformatere eller oppdatere Innholdet.

I denne Swayen får du noen tips til hva du bør tenke på når du oppretter dokumenter, både med tanke på stil, formatering og innhold.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s