Få et overblikk over tilgangstaster


Du kan bruke tilgangstaster og hurtigtaster for å effektivisere arbeidet og spare tid, men dette er også kjekt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan, eller har vansker, med å ta i bruk en datamus. Om du for eksempel har elever i klassen som er avhengig av å bruke tastaturet, eller du selv ønsker å kunne bruke tilgangstaster ved behov, vil du få en innføring i dette innlegget.

Få tilgang med tilgangstaster

Visste du at du kan gå til nesten alle funksjoner i et hvilket som helst Office-program kun ved hjelp av to eller flere tastetrykk på tastaturet ditt? Tilgangstaster lar deg gjennomføre oppgaver og gå til en ønsket funksjon raskt ved bruk av tastaturet, uansett hvor du er i et program. Ved bruk av hurtigtaster kan du utføre oppgaver uten å strekke deg etter musen. Tilgjengelighet er en annen grunn til å ta i bruk hurtigtaster.

Motorisk kompetanse er viktig i mange sammenhenger, og for personer som har utfordringer knyttet til finmotoriske ferdigheter, kan bruken av hurtigtaster være løsningen. Dette gjelder også mennesker med ulike former, og ulike grader, av funksjonshemninger og muskelsykdommer. Et annet velkjent fenomen i dagens samfunn er Lateral Epikondylitt, det som oftest kalles musearm. Om du bruker PC på jobb eller store deler av dagen, kan tilgangstaster være et tips for å avlaste musearmen din.

Tips: Om en person har behov for å bruke tastaturet kan også funksjonen «Trege taster» være til hjelp. Ved å skru på Trege taster kan du trykke én tast og gangen for hurtigtaster.

Båndet

Båndet er stripen øverst i alle Office-programmer, som oftest vist med fargen til hvert enkelt program. Dette båndet består av ulike faner, som for eksempel Hjem, Sett inn og Visning. Hver fane på båndet består av ulike kategorier, eller grupper om du vil, og inneholder én eller flere funksjoner. Om jeg om for eksempel ønsker å legge inn figurer i PowerPoint, finner jeg denne funksjonen i gruppen Illustrasjoner under Sett inn-fanen på båndet. Du kan få tilgang til alle funksjoner på båndet ved å bruke tilgangstaster, og hurtigtaster.

Ribbon PP

Hvordan navigere i båndet ved hjelp av tilgangstaster

Noen av tilgangstastene er like i OneNote, Word, PowerPoint, Excel og Outlook. Om du for eksempel ønsker å gå til Backstage view, altså Fil, trykker du ALT+F. Om du trykker ALT+H vil du åpne Hjem-fanen på båndet, mens du lett kan åpne Visning ved å trykke på ALT+N. Andre tilgangstaster vil være ulike mellom de ulike programmene nettopp fordi programmene er utviklet til ulikt bruk og har dermed ulike funksjoner på båndet. Nedenfor vil jeg ta deg gjennom de ulike tilgangstastene programmene har å by på.

Slik navigerer du i kategoriene i båndet

 1. Trykk på Alt-tasten på tastaturet (du trenger ikke å holde den nede).
 2. Trykk på bokstaven(e) som vises i tastetipset til funksjonen du vil bruke.
TO

Nå vil det dukke opp små firkantede bokser som viser tastetips for de ulike tilgangstastene du kan benytte deg av for å navigere til ønsket kategori på båndet.

Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Fortsett å trykke til du har gjennomført ønsket kommando. Hvis du vil avbryte gjeldende handling og skjule tastetipsene, trykker du og slipper ALT.

Tilgangstaster i OneNote

Tilgangstaster ON

 • ALT+F: For å åpne Backstage view, altså åpne Fil-siden.
 • ALT+H: Om du ønsker å gå til Hjem-fanen.
 • ALT+K: Om du ønsker å sette inn bilder, tabeller, eller andre objekter, åpner du Sett inn.
 • ALT+T: Om du ønsker å åpne fanen Tegn.
 • ALT+L: For å sjekke sideversjoner, nylige endringer eller gjenopprette sider fra papirkurven, gå til Logg.
 • ALT+O: For å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk eller for å spore og se gjennom endringer i dokumentet, åpner du Se gjennom-fanen.
 • ALT+N: For å velge mellom ulike visninger eller for å zoome inn eller ut på en side, åpner du Visning-fanen.

Tilgangstaster i Word

Tilgangstaster Word

 • ALT+F: For å åpne Backstage view, altså åpne Fil-siden.
 • ALT+H: Om du ønsker å gå til Hjem-fanen.
 • ALT+K: Om du ønsker å sette inn bilder, tabeller, eller andre objekter, åpner du Sett inn.
 • ALT+JI: Gå til Tegn-fanen om du ønsker tilgang til penner og annet tegneverktøy.
 • ALT+G: For å bruke temaer, farger og effekter, åpner du Utforming-fanen.
 • ALT+P: For å arbeide med sidemarger, sideretning, innrykk og avstand, åpner du Oppsett-fanen.
 • ALT+S: For å legge til en innholdsfortegnelse, fotnoter eller en tabell med sitater, åpner du Referanser-fanen.
 • ALT+M: For å administrere utskriftsflettingsoppgaver, eller for å arbeide med konvolutter og etiketter, åpner du Masseutsendelse-fanen.
 • ALT+O: For å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk eller for å spore og se gjennom endringer i dokumentet, åpner du Se gjennom-fanen.
 • ALT+N: For å velge mellom ulike visninger eller for å zoome inn eller ut på en side, åpner du Visning-fanen.
 • ALT+U: og skriv deretter inn søkeordet: For å skrive inn et søkeord for innhold i Hjelp, åpner du «Fortell meg det»-boksen på båndet.
 • ALT+YU: For rask tilgang til Del, her kan du dele dokumentet direkte med andre eller sjekke hvem det er delt med.
 • ALT+YW: Åpner Kommenter og lar deg både se og svare på kommentarer i dokumentet.

Tilgangstaster i PowerPoint

Tilgangstaster PP

 • ALT+F: For å åpne Backstage view, altså åpne Fil-siden.
 • ALT+H: Om du ønsker å gå til Hjem-fanen.
 • ALT+K: Om du ønsker å sette inn bilder, tabeller, eller andre objekter, åpner du Sett inn.
 • ALT+JI: Gå til Tegn-fanen om du ønsker tilgang til penner og annet tegneverktøy.
 • ALT+G: For å bruke temaer, farger og effekter, åpner du Utforming-fanen.
 • ALT+X: Gå direkte til fanen Overganger.
 • ALT+C: For å legge til animasjoner eller tidsberegninger, gå til Animasjoner.
 • ALT+M: Tar deg til alternativer for Lysbildefremvisning.
 • ALT+O: For å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk eller for å spore og se gjennom endringer i dokumentet, åpner du Se gjennom-fanen.
 • ALT+N: For å velge mellom ulike visninger eller for å zoome inn eller ut på en side, åpner du Visning-fanen.
 • ALT+Y1: Om du har lastet ned gratistillegget Mix vil du åpne funksjoner for Mix.
 • ALT+U: og skriv deretter inn søkeordet: For å skrive inn et søkeord for innhold i Hjelp, åpner du «Fortell meg det»-boksen på båndet.
 • ALT+YW: Åpner Kommenter og lar deg både se og svare på kommentarer i dokumentet.
 • ALT+YU: For rask tilgang til Del, her kan du dele dokumentet direkte med andre eller sjekke hvem det er delt med.

Tilgangstaster i Excel

Tilgangstaster Excel

 • ALT+F: For å åpne Backstage view, altså åpne Fil-siden.
 • ALT+H: Om du ønsker å gå til Hjem-fanen.
 • ALT+K: Om du ønsker å sette inn bilder, tabeller, eller andre objekter, åpner du Sett inn.
 • ALT+JI: Gå til Tegn-fanen om du ønsker tilgang til penner og annet tegneverktøy.
 • ATL+P: For å tilpasse utskriftsformat, temaer og liknende, åpner du Sideoppsett.
 • ALT+M: Tar deg til Formler-fanen på båndet.
 • ALT+T: Om du ønsker å sortere og filtrere, administrere tilkoblinger eller dataverktøy, gå til Data-fanen.
 • ALT+O: For å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk eller for å spore og se gjennom endringer i dokumentet, åpner du Se gjennom-fanen.
 • ALT+N: For å velge mellom ulike visninger eller for å zoome inn eller ut på en side, åpner du Visning-fanen.
 • ALT+U: og skriv deretter inn søkeordet: For å skrive inn et søkeord for innhold i Hjelp, åpner du «Fortell meg det»-boksen på båndet.
 • ALT+YU: For rask tilgang til Del, her kan du dele dokumentet direkte med andre eller sjekke hvem det er delt med.

Tilgangstaster i Outlook

Tilgangstaster Outlook

 • ALT+F: For å åpne Backstage view, altså åpne Fil-siden.
 • ALT+H: Om du ønsker å gå til Hjem-fanen.
 • ALT+O: Om du for eksempel ønsker å arbeide i frakoblet modus, gå til Send og motta-fanen.
 • ALT+P: Opprett mapper eller gjennomfør en opprydning ved å gå til Mappe-fanen på båndet.
 • ALT+N: For å velge mellom ulike visninger eller for å zoome inn eller ut på en side, åpner du Visning-fanen.
 • ALT+U: og skriv deretter inn søkeordet: For å skrive inn et søkeord for innhold i Hjelp, åpner du «Fortell meg det»-boksen på båndet.

Noen siste tanker

Etter å ha lest dette innlegget håper jeg du har fått en idé om hvordan du kan bruke tilgangstaster til å gjennomføre ulike kommandoer i OneNote, Word, PowerPoint, Excel og Outlook. Og la meg understreke at du trenger ikke under noen omstendigheter huske disse tilgangstastene. Så fort du trykker på Alt-tasten på tastaturet vil tilgjengelige tilgangstaster vises og du kan trykke deg frem til ønsket funksjon, helt uten tidspress. Poenget er at det er viktig å vite om disse mulighetene, om man selv har behov eller ønsker å legge til rette for andre som kan få utbytte av denne muligheten.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s