Video

Hvordan kan jeg stoppe deling av et dokument?


Om du har delt et dokument enten med vilje eller med en feiltakelse delt med feil personer kan du raskt stoppe delingen av dokumentet. Se denne Mixen for hvordan dette gjøres.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s