Video

Distribuer til individuelle elever eller elevgrupper


Med det nye tillegget til OneNote Klassenotatblokk har du mulighet til å distribuere sider til spesifikke elever istedenfor hele klassen. Dette gjøres ved å opprette egne distribusjonsgrupper. Og dette er jo supert med tanke på tilpasset opplæring og spesialundervisning. I denne Mixen ser du hvordan dette gjøres.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s