Video

Distribuer sider på tvers av klassenotatblokker


Denne lar deg sende sider til flere klassenotatblokker samtidig, og er spesielt nyttig om du underviser flere fag. Velg hvilke klassenotatblokker du ønsker å sende innhold til og velg deretter hvilke inndelinger du ønsker å sende innholdet til. Sjekk ut denne Mixen med instruksjoner for hvordan dette gjøres.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s