Learning Tools for OneNote – hva, hvordan og hvorfor


Det forventes at lærere tilpasser innholdet i undervisningen for å imøtekomme alle de ulike behovene til enhver elev i en klasse. OneNote har tatt denne utfordringen og har nylig lansert «Learning Tools for OneNote» – altså Læringsverktøy for OneNote.

“Students spend so much energy decoding that they can’t focus on content. This tool will help making learning more efficient.”

—Joel Reese, educator at Sammamish High School

Læringsverktøy for ALLE

Læringsverktøy for OneNote er et gratis tilleggsprogram for OneNote 2013 og 2016 som kan hjelpe alle med å forbedre lese- og skriveegenskapene sine. Det passer for både elever og studenter som har behov for ekstra utfordring, samt dem med behov for litt ekstra hjelp og tilpasning. Læringsverktøyet for OneNote er kun tilgjengelig på engelsk, for øyeblikket, og passer derfor utmerket for dem med engelsk som andrespråk.

Mange elever og studenter bruker allerede OneNote til skolearbeid og det er enkelt for lærere, elever og studenter å forbedre læringsutbytte, uten forstyrrelser eller tapt undervisningstid. Og siden OneNote allerede brukes, og Læringsverktøyet kun er en add-in, vil det ikke stigmatisere de som bruker Læringsverktøy for OneNote på grunn av lærevansker som dysleksi. Og sett fra den andre siden, så ekskluderes ikke de som tidligere ikke har hatt rettigheter til slike hjelpemidler – Learning Tools for OneNote kan brukes av alle!

Innebygde lese- og skriveverktøy vil gagne alle elever og studenter av mange grunner, blant annet:

  • Studenter som lærer engelsk, kan bli mer flytende i språket.
  • Nye lesere kan føle seg trygge når de leser stoff med høyere vanskelighetsgrad.
  • Det blir enklere å dekode tekst for studenter med lærevansker som dysleksi.

Gå til onenote.com/learningtools, last ned og prøv selv!

La oss ta en nærmere titt på dette fantastiske Læringsverktøyet

Når du har lastet ned Learning Tools for OneNote vil du se en ny fane på verktøylinjen din. «Immersive Reader» leser tekst høyt for deg ved hjelp av tekst-til-tale verktøy, mens «Dictate» lar deg snakke til OneNote som deretter skriver ned det som blir sagt.

Learning-Tools-for-OneNote-improves-learning-for-all-1b

Learning Tools for OneNote add-in.

Learning-Tools-for-OneNote-improves-learning-for-all-2

«Immersive Reader» uthever linjen som leses, samtidig som den markerer hvert ord mens det leses. Dette gjør det lettere å holde fokus, samt understøtte lesehastighet.

Parts of Speech

Med funksjonen «Parts of Speech» kan man utheve ulike ordklasser i en tekst.

Og selvsagt har alle disse funksjonene forskningsbaserte fordeler:

Funksjon Bevist fordel
Enhanced dictation Forbedrer tekstredigering og skriving.
Focus mode Opprettholder oppmerksomheten og forbedrer lesehastigheten.
Immersive reading Forbedrer forståelse og opprettholder oppmerksomheten.
Font spacing and short lines Forbedrer lesehastigheten ved å gjøre det lettere å skille bokstaver og ord fra hverandre.
Parts of speech Støtter instruksjoner og forbedrer skrivekvaliteten.
Syllabification Forbedrer gjenkjenningen av ord, samtidig som man øver stavelsesdeling av ord.
Comprehension mode Øker innholdsforståelsen med gjennomsnittlig 10 %

Se dem i action i denne Mixen:

https://mix.office.com/embed/1mz8p5hii4kdn

“Although created to meet the unique learning needs of students with dyslexia, Learning Tools for OneNote provide access for all learners, ensuring that the tenets of Universal Design for Learning are met. Software programs that provide a range of attributes create accessibility opportunities for a range of learners, increasing functionality and learning outcomes. English language learners, students with disabilities, and students with limited academic opportunities all benefit from OneNote toolbar. Providing access to learning to all students benefits our future.”

—Dr. Betsy Doone, professor of Special Education at the University of South Florida.

Learning Tools for OneNote og Office Lens kan brukes sammen

Et annet eksempel er muligheten til å hente inn tekst fra oppgaveark, lekser og liknende ved å ta bilde med Office Lens. Bildet blir automatisk sent til OneNote, og da kan du få teksten fra bildet lest opp ved å bruke Læringsverktøyet sin «Immersive Reader».

Learning-Tools-for-OneNote-improves-learning-for-all-3-1024x291

Bruk Office Lens til å sende innhold direkte til OneNote, og ta deretter i bruk de læringsverktøyene du måtte ønske.

Sjekk også ut OneNote Learning Tools FAQ, hvor du kan finne mer veiledning på hvordan du kan komme i gang med det nye verktøyet.

Og dette er bare begynnelsen!

I tråd med Microsoft sitt oppdrag, om å støtte enhver person og organisasjon til å oppnå mer, satses det stort på å gjøre slike læringsverktøy, og andre tilgjengelighetsfunksjoner tilgjengelig – ikke bare for OneNote, men på tvers av Windows og Office365. Du kan lære mer om disse tilgjengelighetsfunksjonene i vår nye Accessibility Guide for Educators.

Du kan lese hele det originale blogginnlegget på Office Blogs.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s