#Bruken av Instagram i mitt klasserom


 

Microsoft Innovative Educator Expert 2015 – Intervju

Av: Iliana Nielsen Due

Steffi Marita Miland Svendsen

Utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2012). Har jobbet som lærer i to og et halvt år, og underviser i dag 7. klasse på Skjetten skole. Hun ble valgt som «MIEE teacher» i 2014, er kompetansepartner for Microsoft og en OneNote Avenger. Steffi er svært opptatt av å ta i bruk teknologi i undervisningen og hun har laget en Instagram-konto, Facebook-profil og Twitter-bruker for elevene sine hvor de kan følge sine egne skoleaktiviteter helt fritt når de vil.

«Jeg føler at det er viktig å fremme fordelene og stimulere til bruk av teknologi i dagens samfunn. Jeg underviser ikke bare for gode resultater; jeg underviser også elevene mine om livet og hvordan de skal lære å lykkes på egen hånd».

Kan du kort fortelle oss litt om Instagram prosjektet i klassen din?

I dag vokser barn opp i en digitalisert verden hvor de sosialiseres igjennom ulike sosiale medier, via daglige samtaler med venner, familie og andre. Selv for de yngre generasjonene ser smarttelefoner ut til å ha blitt et «must have» dersom man skal holde seg oppdatert. Det kommer stadig nye og flere apps, og barna trenger å bli introdusert for dem. Kanskje det er på tide å inkludere disse aspektene inn i utdanningen også? Samtidig mens man arbeider med å integrere 21.århundrets ferdigheter (21st Century Skills) inn i undervisningen. Bare i den korte perioden jeg har jobbet som lærer er det mye som har skjedd på denne fronten, og jeg hadde ingen anelse om hva jeg kunne forvente når jeg først begynte å undervise.

clip_image002

I løpet av de første årene man jobber som lærer kan det være vanskelig å balansere tiden mellom det å forberede undervisningen, vurdere, dokumentere, og bygge og opprettholde relasjonene til elevene og deres foreldrene. I fjor tok jeg første steg og opprettet en privat Instagram-konto, i håp om a redusere gapet mellom disse ulike aspektene.

Det er vanligvis jeg som tar bildene, redigerer dem og publiserer dem på Internett, men elevene pleier også av og til å ta bilder av sitt eget og andres arbeid, redigere dem, og deretter sende det til meg for godkjenning.

Hva motiverte deg til å lage et prosjekt hvor man bruker Instagram?

«Jeg ønsket å møte elevene mine på halvveien»

Jeg ønsket først og fremst å redusere gapet mellom elevenes privatliv og skolearbeid, men jeg hadde også et ønske om å bruke sosiale medier i undervisningen for å kunne forsterke og forbedre elevenes læring, få elevene til å dele arbeidet sitt med andre elever, og oppfordre elevene til å spørre og motta hjelp fra elever på eget initiativ. Jeg fant derimot ut at det ville kreve ekstra hardt arbeid dersom et slikt prosjekt skulle fungere og bli integrert i undervisningen. Dette fordi elevene mine simpelthen ikke befant seg på et slikt undervisningsnivå, eller på et slikt nivå i livet generelt. Klassen min hadde nemlig utviklet en klassekultur hvor det var mer akseptert å snakke høylytt sammen med klassekameratene sine, ikke gjøre lekser, behandle klassekameratene med lite respekt og klandre hverandre, i stedet for å følge med i undervisningen. Det første jeg måtte gjøre var derfor å endre elevenes oppførsel ovenfor hverandre, og deretter forsøke å tenne lærelysten hos dem igjen. Jeg rådførte meg derfor videre med skolens ledelse og fikk hjelp til oppfølging for å skape en struktur som skulle forsterke en positiv oppførsel hos elevene. Dette tok uten tvil mye tid og krefter, men det var nødvendig for å kunne sikre fremtidig læring (og undervisning). Da dette var på plass, ønsket jeg å vise elevene mine hva de virkelig var i stand til å gjøre – dersom de bare ville det selv. Jeg ville at hver og enkelt av dem skulle være stolte av sitt eget arbeid, at de skulle kunne være i stand til å vurdere medelevenes arbeid, men også like viktig; at foreldrene deres også skulle bli en del av hverdagslivet vårt i klassen. Vi ble gitt ti «Surface RT» som vi skulle teste ut i klasserommet, og dette gjorde det lettere for elevene å ta bilder av arbeidet sitt og redigere bildene igjennom apps som #Fotor og #Phototastic. Disse verktøyene var derfor med på å tilrettelegge for bruken av sosiale medier i undervisningen min.

Hvordan ser du for deg at dette kan bidra til læring og utvikling av elevens ferdigheter?

Selv om de fleste av elevene mine vet hvordan de skal poste og dele ting på sosiale medier, så føler jeg at det likevel er viktig for dem at de lærer hvordan de skal gjøre det på smartest og tryggest måte. Dette trenger ikke nødvendigvis å bare gjelde for Instagram, men for sosiale medier generelt. Å publisere på en trygg måte mener jeg avhenger av hvordan en gjør det, ikke bare alderen til den som publiserer. Et eksempel på en slik ferdighet kan være:

For å kunne oppmuntre til motivasjon må elevene kunne vise frem det arbeidet de er mest fornøyd med selv, og samtidig respektere og anerkjenne andre elevers arbeid. I dette prosjektet skal de utvikle fotografiske-ferdigheter, lære å ta bedre bilder, noe bilderedigering og ha et øye for detaljer.

image

Elevene har definitivt blitt mer oppmerksomme på personvern på Internett. Nå er de klar over at de må være bevisste på hva de publiserer, før det publiseres, og hvem de «tagger» i bilder på Internett. Dette er ofte elementer mennesker i alle aldre fort glemmer når de publiserer ting på Internett.

Hva har vært de(n) største utfordringen(e) du har møtt i klassen din i bruken av sosiale medier?

Det har ikke vært noen store utfordringer ved å bruke Instagram i klassen. Det er derimot noen aspekter og retningslinjer som en må tenke over før en kan ta i bruk sosiale medier, som for eksempel Instagram. Jeg tror det er viktig at lærere reflekterer over de lovlige vilkårene og tar nødvendige grep som involverer elevene og deres foreldre. Skjetten skole har allerede en offentlig Facebook og Twitter bruker og foreldre kan signere et skjema godkjenner og gir oss tillatelse til å publisere bilder av barna deres på Internett. Alle foreldrene i klassen min har skrevet under på dette skjemaet. Det betyr at jeg kan ta bilde og tagge hver enkelt elev i klassen min, uten at jeg må tenke over hvem som kan være med på bildet eller ikke med tanke på personvernhensynet. Det får meg til å tenke på en utfordring faktisk, fordi det er ikke alle i klassen min som har Instagram-profiler. Heldigvis gjelder dette kun tre elever og jeg har valgt å ikke presse dem til å opprette en Instagram-bruker. Jeg viser heller oppdateringer på Instagram, og andre sosiale medier, i lunsjen på Smart boardet vårt. På den måten blir alle elevene inkludert.

clip_image003

Hva har vært de største forandringene du har lagt merke til i bruken av Instagram?

I starten når vi lagde Instagram-kontoen så hadde nærmere 70 % av klassen offentlige profiler, men etter ett par måneder gikk dette ned til ca. 10 %. Klassen hadde altså endret profilene sine fra offentlige til private. Dette skjedde uten at jeg som lærer måtte fortelle dem det.

Å følge Instagram-profilen vår er helt valgfritt, og det er faktisk mange av elevene som leser, «liker» og kommenterer på innleggene daglig. Dersom vi lærerne er villige til å tilrettelegge for elevdeltakelse på en måte som møter elevene på halvveien, så kan det hende at elevene blir naturlige nysgjerrige og lærevillige, når de ikke føler det som noe press.

Det er ganske interessant å se hvor engasjerte elevene og foreldrene deres også har blitt på det jeg publiserer fra reisene mine. Den kommentaren jeg husker best er: «Det var skikkelig koselig å se hvordan din sommer var», etterfulgt av «Gleder meg til og se deg igjen i Norge <3», avsluttet med «Du er best!». Det var da jeg innså at denne Instagram-kontoen betød noe mer. Jeg hadde klart å møte elevene mine på et dypere, personlig nivå.

image

De siste månedene har jeg også begynt å bruke Snapchat med elevene mine, som er en annen app en kan holde kontakten med elevene på. Når elevene er ferdige med leksene sine, bruker de Snapchat til å sende bilder av arbeidet sitt, og de sender også bilder av hva de gjør på fritiden. Jeg bruker vanligvis Snapchat til å sende positive kommentarer tilbake som «Takk for en super engelsktime!», «Ha en fin kveld», «Ha en god helg» etc. Dersom en av elevene mine er syke en dag så kan vi ta bilde av klassen og skrive «God bedring» på et Snapchat-bilde, og sende det i løpet av lunsjpausen. Alt i alt bruker jeg disse sosiale mediene kanskje hovedsakelig for å dyrke og opprettholde relasjonene, som er en viktig egenskap å ha med seg videre i livet.

Vil du anbefale andre lærere å prøve dette i sine klasser på en daglig basis, og hvorfor?

Jeg kan helt klart anbefale andre lærere å bruke Instagram eller andre sosiale medier i sine klasser, men det kommer helt an på hvordan en vil at det skal brukes. En god måte å starte på kan være å publisere bilder av elevenes arbeid. De fleste lærere tar jo allerede bilder av ulike elevarbeider, og det legger ikke nødvendigvis noe mer press på elevene eller foreldrene deres til å bruke mer tid på skole og lekser.

Du har nevnt at foreldrene til elevene dine nå kan lettere følge med på hva barna deres gjør på skolen. På hvilken måte?

Jeg har lagt merke til at elevene er mest opptatt av vennene sine og disse relasjonene når de er på skolen. Jeg vet at når elevene kommer hjem og blir spurt ved middagsbordet av foreldrene sine; «hva har du gjort på skolen i dag da?», at de ofte snakker om nye venner, uvennskap, og krangler med medelever og venner. Jeg tror at dette er viktige temaer som de bør dele med foreldrene hjemme, men jeg tror også på det å skape et sted hvor foreldrene lett kan følge med på hva barna deres lærer, og hva de faktisk gjør på skolen.

clip_image004imageimageimage

Nå som du har hatt dette prosjektet i klassen din en stund og delt dine personlige erfaringer, har du et siste råd til lærere som vurderer å inkludere sosiale medier inn i undervisningen sin?

Det 21. århundre har gitt oss stor variasjon av ulike sosiale medier. Det kan være vanskelig å vite hva man skal bruke når det er så mange ulike former for sosiale medier. Dersom du bestemmer deg for å bruke sosiale medier i undervisningen din, så må valget ditt være avhengig av hva slags klasse du har, hvilken alder elevene er, hvilke sosiale medier de allerede bruker, dine mål med bruken av sosiale medier og så videre. Twitter, Facebook og Instagram er tre av de mest populære sosiale mediene og det er flere likhetstrekk mellom disse ulike applikasjonene. De fungerer på en ganske lik måte, de tilrettelegger for en enkel kommunikasjon imellom brukerne, og man kan opprettholde kontakten med sine følgere/venner på en lett måte.

Både på Facebook, Twitter og Instagram kan man opprette en bruker/konto med et brukernavn, profilbilde, og en kort beskrivelse av deg og/eller klassen din. De lar deg følge andre brukere og se alle typer oppdateringer på hjemmesiden din på hver av de ulike sosiale mediene på en enkel måte. På Facebook kan man lage en «profil» hvor man kan laste opp og legge til bilder, videoer, informasjon, tanker, aktiviteter, samt lage grupper og samtaler hvor man lett kan involvere seg i skolerelaterte diskusjoner – helt uten tekstbegrensninger. Twitter derimot er et nettverk som fungerer som en slags mikro-blogg, hvor brukerne kan kommunisere med sine følgere. «Tweets» er tekstmeldingene som benyttes til å kommunisere med hverandre på Twitter, og disse tekstmeldingene har en grense på 140 tegn. Man kan også poste bilder igjennom disse tekstmeldingene. Det som skiller disse tre sosiale nettverkene fra hverandre er Instagram sin minimalistiske og enkle struktur. Det er ikke noe ekstra krims krams på Instagram, enkelheten gjør at man raskt blir engasjert og involvert når man blar igjennom bildene, og «liker» og/eller kommenterer på det som er opplastet.   Jeg fant det naturlig, og lettest, å opprette en Instagram-konto i starten, fordi jeg ønsket å fortelle historien vår igjennom bilder. Og Instagram gjør det lett og raskt å poste bilder fra klassen direkte. Jeg føler at det er lettere å «forvente» at kollegaene mine følger opp dette prosjektet også når de underviser sine fag i min klasse. Facebook ble for stort å bruke i starten, Twitter var ukjent for alle elevene mine, men de hadde alle hørt om Instagram. Jeg følte at jeg måtte møte elevene mine på halvveien ettersom ideen min var å knytte deres personlige liv og deres læring sammen. Det hadde jo vært lite hensiktsmessig å bruke et sosialt nettverk dersom elevene ikke brukte det i utgangspunktet.

… Les det original blogginnlegget her

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s