Hvordan lykkes med bruken av koblinger i OneNote?


Organisering og struktur er viktig når man arbeider i OneNote. Et lett og kraftfullt verktøy som hjelper deg med dette, og som jeg benytter mye med mine elever, er koblinger i OneNote.

Koblinger kan brukes til mye, du kan linke ord og notater til nettsider, filer og andre OneNote

bøker og sider. Dette kan gjøre det lettere å orientere seg i OneNote. Videre gir OneNote deg

muligheten til å redigere selve koblingen. Du kan selv bestemme hvilken tekst som skal vises i

koblingen og på denne måten er det lett å unngå lange url-koder underveis i dokumentet.

…Les hele blogginnlegget her

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s